Andere interesses en methodes

De andere interesses en methodes die ik hier omschrijf zijn gelinkt aan mijn manier van werken en aan mijzelf. Omdat ze me tot rust brengen, tot grote creativiteit, tot een ruimere wereld. En omdat ik ze toepas in het geven van mijn sessies.

❂ Psychotherapie

Ik heb genoten van een opleiding in de psychotherapie. Hier werk ik niet zozeer vanuit een specifieke methodiek, maar betrek ik alle aspecten van jouw mens zijn. De holistische visie wordt mee geïntegreerd. 

❂ Kunst

Kunst trekt mij enorm aan. Het verhaal dat verteld wordt doorheen beeld, drama, muziek vind ik heel inspirerend. Zelf vind ik het heel fijn om met beelden aan de slag te gaan voor mezelf, maar ook met de mensen om mij heen. Beelden hebben al veel inzichten gebracht bij mensen. Inzichten die vanuit het onderbewuste naar boven kwamen en bewust werden gemaakt. Kunst is een andere vorm van therapie.

❂ Meditatie en yoga

Hoewel meditatie en yoga niet hetzelfde zijn zet ik ze toch onder dezelfde titel. Zelf maak ik dagelijks gebruik van een van deze technieken om tot rust te komen. Eenmaal je er wat vertrouwd mee bent merk je dat het heel heilzaam is om dit in je leven te integreren. Even weg uit de drukte en de drukte in je hoofd. In de stilte de stem van je hart horen, wat werkelijk is en in het hier en nu even kunnen landen. Ademhalen. Thuiskomen.

❂ Vieren van het leven

Zingen, dansen en lachen, dat is wat ik fijn vind. Ik hou echt van het leven en leef echt. Niet dat ik geen tegenslagen of negatieve ervaringen in het leven ervaar. Maar het is door de manier waarop er ruimte mag zijn voor de emoties die er bij komen kijken en de manier waarop ik er mee omga dat mijn leven meer op een feest lijkt. 

❂ Gezondheid

Omdat gezondheid onlosmakelijk verbonden is met het mentale, fysieke en emotionele welzijn gebeurt het soms dat ik doorverwijs naar andere therapeuten. Ik vind het belangrijk dat je als mens behandeld wordt. Jij bent je eigen kostbaarste bezit. Als therapeut voel ik me dan ook verplicht om de dingen waar ik niet in thuis ben, uit handen te geven. Jij bent het waard om op je geheel behandeld te worden. 

❂ Delen van mijn "eigen- wijsheid"

Door al mijn ervaringen in het leven heb ik al heel wat inzichten verworven in het reilen en zeilen van het leven. Het zijn er teveel om hier op te sommen, maar ik deel ze graag tijdens de behandelingen en tijdens informatieve momenten. De informatieve momenten vind je op de kalender terug.

❂ Esoterie

Esoterische psychologie en astrologie kwamen het meest recent in mijn leven. De Geheime Leer van Blavatsky, Alice Bailey en vele anderen trokken mij al enige tijd aan. Herhaaldelijk had ik de boeken vast. Uiteindelijk vloeide de interesse uit in het aanvangen van de studies om deze leer nu in mijn dagelijkse leven te integreren. Het heeft me al veel mooie ervaringen gebracht en helpt me dichter op mijn pad naar het licht.